Den här kronan görs i många olika modeller.
T,ex rund och i flera våningar.