Formen på mitten "korset" är hämtade från några fönster på kapellet.
Cirkeln är en evighets symbol.