Altar utsmyckning Hospic Gabriel.
Skålen (förjupningen i den grova plåten) är tänkt att man ska kunna lägga små minnessaker i under bön eller andakt.