12 st små figurer(som lärjungarna) finns utplacerade på spiralen.