Ljusbärare i Ledsjö Kyrka.
Denna har INTE smedjan designat !