Lagat, blästrat, grundmålat och tillbaka satt på sin platts !