Hospic Gabriel är en plats man har möjlighet att få vistas på i livets slutskede.
Stor del av deras verksamhet kan drivas pga skänkta pengar.
Stöd dem gärna !
Jag tror att både du och jag skulle vilja kunna utnyttja deras tjänster om vi hamnar i den situationen.