Dom små nästen är bara lite hjälp för att hålla ihop det hela innan nitning.Slipas bort direkt efteråt.