Bild från vårat bröllop.
Det finns 17 st ställningar med vaser.