För att få ner vikten i mitten så är de smidda från 20/80 mm (gångjärnen) till 10/30 mm .(mitten)