Trappräcke .
Kunden skulle själva ombesörja ytbehandlingen.