För att göra en "ram" runt gravplatsen med kättingar mellan flera sådana här stolpar.
Modell 1