Ingen kan göra allt, men alla kan göra något,

för att vår miljö och klimat ska bli bättre.


Vi är glada och stolta över att vi blivit granskade och godkända att få vara med i

Hållbarhetsklivet genom Turistrådet.Här är vad vi göra hos oss för att bidraga till detta.

Vi försöker givetvis successivt bli bättre.......

Smedjan:

 

¤ i möjligaste mån används allt material, oftast järn/stål som köpts in. Överblivna mindre bitar från större arbeten, används till mindre smidesprodukter.

 

¤ det som är "oanvändbart" körs till återvinningen för att smältas ner till nytt järn.

 

¤ sorterar övrigt skräp och kör det till återvinning. Oftast görs detta när vi ändå ska åt det hållet som kommunens återvinningscentral ligger.

 

¤ i vår produktion används stenkol som är en ren naturprodukt. Tyvärr är den inte ren för övrigt.

Vi kompenserar detta med att våra produkter som smids till våra kunder INTE är köp, slit, släng. De ska hålla i generationer och visas förhoppningsvis i framtiden på Antikrundan.

 

¤ kolet köps i storsäckar på 1 ton, vilket gör att det blir både mindre transporter och emballage.

 

¤ i bland händer det att vi trots att vi beställt i storsäck så kommer det i mindre säckar på ca 50 kilo. Dessa är dock lagom hanterbara när vi åker ut till skolor, håller föredrag och smider med barn, vilket vi gör mycket under vår och höst. Dessa små säckar återanvänds och fylls på igen.  (Skapande Skola Smide)

 

¤ ordspråket: Många järn i elden, handlar just om att utnyttja kolet i ässjan (eldstaden) maximalt genom att lägga många järn i elden som värms upp samtidigt.

 

¤ kolet har flera olika miljöskatter pålagda på priset.                                                      Vårt företag är däremot granskade och blivit godkända att inte betala dessa skatter, då vi jobbar professionellt med ett uråldrigt och kulturhistoriskt viktigt yrke att bevara för framtiden.

 

¤ Vi håller på att byta ut all belysning inne i smedjan/ verkstaden och förråd till mer energisnåla led-belysningar.

 

¤ de utrymmen som inte används i alla byggnader hos oss värms inte upp.

 

¤ just nu håller vi på att bygga en ny butik/utställningsbyggnad. Denna byggs i huvudsak av återvunnet material eller material som blivit över när andra byggt.

 


Skulpturparken/trädgården/bostäder:


 

¤ sorterar sopor och kör det till återvinning när vi ändå ska åt det hållet.

 

¤ försöker inte slänga någon mat. Mat som ändå blir över ges till våra hönor.

 

¤ övrigt läggs i komposten som sedan används i våra rabatter i skulpturparken/trädgård.

 

¤ vi använder inga bekämpningsmedel i trädgård/park.

 

¤ behöver vi köpa jord/ grus att fylla i gamla och nya rabatter och gårdsplan köps detta i storsäckar eller ett hela lastbilsflak.

 

¤ som gödning används vår egen kompost och hönsskit från våra egna hönor. Även grannens hästar, 50 meter bort, bidrar till växtkraft i våra rabatter.

 

¤ vid vernissager eller tillställningar där porslin/glas och bestick behövs används inga engångsmaterial.                                                                                                                 Det mesta är inköpt på lokala secondhands och loppisar som i sin tur ger vinsten till hjälpbehövande. Även en del gammalt arvegods kommer åter till användning.

Förutom att man gör en insats åt både medmänniskor och miljö, blir det så mycket roligare att servera mat och dryck i alla dessa olika porslin och glas.

 

¤ vi använder även skifferplattor från Husaby kyrkas gamla tak att servera tilltugg på.                                                                                                                                                       Dessa är huggna på Kinnekulle i slutet av 1700-talet och lagda på kyrkan 1000 meter från oss. 1900-1903 renoverade man kyrkan och en del skiffer togs ner. Blev liggande i en hög ända till för några år sedan då vår dotter hittade dem, när hon jobbade på kyrkogården. Vi fick "bli vè dem" som man säger här och nu använder vi dem som sagt som bl.a serveringstallrikar.

 

¤ våra trädgård innehåller en uppsjö av olika växter, blommor, buskar och träd som ger bra möjligheter för stora som små djur att finna mat, gömställen och "bostäder".

 

¤ vi ser till att det finns ställen för dessa att få vatten genom att ha många fågelbad och mindre vattenansamlingar i små fat och annat passande.

 

¤ Vi har satt upp uggleholkar, fågelholkar och insektshotell. Fler av dessa + fladdermusholkar ska sättas upp under 2023.

 

¤Då vi bor på landet är det svårt för våra gäster att ta sig hit utan bil. Men uppmuntrar till studiebesök via bussresor eller grupper genom att de får ett lite lägre pris på inträdet.

 

¤ under säsongen 2022 erbjöd Destinationsbolaget tillsammans med närkommunerna olika alternativ för enklare transportmöjligheter för besökare. Bl.a Sista milen bilen. Dessa erbjudanden "reklamade"  vi ut i vår tur på våra sociala kanaler, såsom hemsida, Fb och Instagram.

 


Som sagt:

Ingen kan göra allt, men alla kan vi  göra något.

Huvudsaken är att man försöker.