RESTAUERINGAR o BYGGNADSVÅRD

Smidning av "hanar" till gångjärnen.
Smidning av "hanar" till gångjärnen.
Ihopskruvade delar väntar på nitning.
Ihopskruvade delar väntar på nitning.
Tapparna som värms och därefter nitas.
Tapparna som värms och därefter nitas.
Dom små nästen är bara lite hjälp för att hålla ihop det hela innan nitning.Slipas bort direkt efteråt.
Dom små nästen är bara lite hjälp för att hålla ihop det hela innan nitning.Slipas bort direkt efteråt.

Vi hjälper dig gärna om du behöver restaurera något gammalt smide ,eller saknar t,ex ett gångjärn.
Några tidigare arbeten ser du här.

Bilder från restauering Österängs ångsåg.