Smide


Har du en dröm i smide kan vi garanterat förverkliga den!


Då mycket av det vi smider hos oss görs i ett exemplar, skulle vi här kunna lägga in hur mycket bilder och rubriker som helst.  Det har vi inte gjort men längre ner på sidan har vi lagt in lite som du kan titta på.Men vad är smide?


Många tror att bara för att ett föremål är gjort i järn är det = smide.

Det är helt fel!

Smide är själva verket tekniken/teknikerna du använder för att ta fram en produkt. Du hettar  upp materialet  till mellan 13-1400 grader, därefter formas det med hjälp av slägga, städ och andra verktyg till önskat utseende. Det varma järnet kan du forma nästan som det vore lera. Skillnaden är att du här behöver verktyg för att göra detta utan att bränna fingrarna av dig och att det är mycket mer tåligt än lera. Både under tillverkningen som efteråt.

Sammanfogningar görs oftast genom nitning, omslag, vällning... Dessa i sig kan vara vackra utsmyckningar som berikar helheten på det färdiga alstret.


Smed är ett yrkesnamn som kräver lång utbildning i de äldre smidesteknikerna. Men även teknikerna inom verkstad/industri, samt formgivning, design och konst.


Smèhalva: De två första åren i din utbildning.

Smèlärling: Tredje och fjärde året på utbildningen. Under fjärde året avlägger du Gesällprov. (Yrkesprov)

Gesäll: Avklarat ett godkänt prov och fått ditt Gesällbrev. Först nu får du egentligen kalla dig smed.

Mästare: Utövat yrket på heltid i minst 6 år efter att du fått ditt gesällbrev och klarat granskning för att bli mästare innom yrket.


Det var lite kort om själva tekniken och yrket. Nu till lite alster: